Logo 2 Taken on

 
Het seizoen is gespeeld, bedankt voor het uitvoeren vd taken
Klik op 'Taken' afb. links, het schema wordt in een nieuwe tab geopend.

Logo 2 TakenProtocol on

Meuzik 150hBeste BC Virtus-leden, ouders, vrijwilligers en iedereen die BC Virtus een warm hart toedraagt,

De eerste helft van het seizoen 2017/2018 is succesvol afgesloten. Ons Heren 1 team staat bovenaan in de competitie. Ook alle andere teams hebben goed gepresteerd. Een aantal teams mag zichzelf winterkampioen noemen, waaronder U10, VU16 en U22-1. We hopen dat ook de tweede helft van de competitie mooie resultaten brengt.

Inloopshirts voor de hele vereniging

Het nieuwe jaar begint voor BC Virtus goed! De sponsorcommissie heeft in 2017 duidelijk niet stilgezeten en door hun inspanningen kunnen wij de gehele vereniging voorzien van nieuwe inloopshirts. Deze shirts worden nu in productie genomen en in het voorjaar aan alle teams uitgereikt. Wij bedanken onze sponsors voor het vertrouwen in de vereniging.

Nieuws uit commissies

De activiteiten-commissie draait goed. De dames en heren van de AC hebben weer een leuke jeugd-clinic en een mooi Kersttoernooi georganiseerd. De draaiavond die aansluitend plaatsvond is drukbezocht en heeft een prachtig bedrag voor de vereniging opgeleverd. Ook voor het voorjaar zijn weer activiteiten gepland. De bezetting van de AC zal komende tijd veranderen. Een paar leden verlaten de AC, maar gelukkig hebben zich weer twee nieuwe leden gemeld.

De technische commissie is goed bezet en draait goed. Zij krijgen de komende tijd weer hun handen vol om de planning voor het volgend seizoen rond te maken.

Hella de Ridder heeft aangegeven dat zij gaat stoppen met het indelen van de taken. Wij zijn dringend op zoek naar vervanging. Liefst zo snel mogelijk, zodat Hella haar opvolger dit seizoen nog wegwijs kan maken.  Daarnaast heeft ook Suzanne de Koning aangegeven te stoppen met de SKP’er taak, het begeleiden van onze scheidsrechters. Ook hier zoeken we dringend naar vervanging om nog dit seizoen ingewerkt te worden. Wij bedanken Hella en Suzanne voor hun inzet!

De vereniging draait goed. Financieel staan we er gezond voor, het is nu de tijd om door te pakken.

Het huidige bestuur heeft vele jaren tijd en energie in de vereniging gestoken. Volgens het rooster van aftreden, zullen aan het eind van het seizoen drie bestuursleden hun functie neerleggen. Zij hebben meerdere termijnen hun functie vervuld en stellen zich niet opnieuw verkiesbaar. Hierdoor ontstaat een gat. Wij roepen jullie dan ook dringend op om een positie binnen het bestuur te overwegen. Effectief kost dit twee (maximaal drie) avonden per maand tijd, mits er voldoende vrijwilligers in de commissies zitten die opvolging kunnen geven aan bepaalde zaken.

Zoals gezegd, onze vereniging floreert op veel vlakken. We hebben veel leden, er komt veel nieuwe aanwas via de peanuts en qua sponsoring zijn we zeer tevreden. Er wordt nu echter te veel werk verzet door een te kleine groep mensen. Hierdoor laten we op sommige vlakken kansen liggen. Het zou fijn zijn als niet alleen ouders, maar ook spelende leden zich aanmelden om een steentje bij te dragen aan de vereniging. Want zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet blijven draaien.

Heb je geen ervaring met basketbal en wil je toch wat doen bij BC Virtus, je bent van harte welkom bij de vereniging, vele handen maken licht werk tenslotte.

Wil je meer informatie over bepaalde taken, commissies of bestuur? Mail dan naar bestuur@bcvirtus.nl of spreek één van de bestuursleden aan.

Met sportieve groet,

Bestuur BC Virtus - Rik Cornet, Peter Biesheuvel, Jimmy van Leeuwen en Clarinda Kramer