Lidmaatschap, contributie en afmelden

U kunt zich aanmelden bij BC Virtus d.m.v. het invullen van het online eformulier klik HIER

Voor het seizoen 2020-2021 *) zijn de volgende bedragen vastgesteld in de algemene ledenvergadering, gehouden op 5 september 220.

Senioren 294,00
U16 t/m U22 260,00
U12 t/m U14 223,00
U10 206,00
U8 162,00
Recreanten 117,00
Peanuts 9,00

 *) een seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
De contributie wordt in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd van september t/m juni

LET OP: Dit bedrag is inclusief wedstrijdtenue. Tenues voor ieder team zijn voorzien van logo’s van de sponsor(s). De tenues zijn en blijven eigendom van de vereniging en dienen zonder uitzondering aan het einde van het seizoen weer ingeleverd te worden bij de coach/begeleider.

Afmelding kan ook alleen maar via het e-formulier. Voor afmeldingen met ingangsdatum NA 1 april van het lopende seizoen is nog het gehele seizoensbedrag aan contributie verschuldigd. De uitschrijving zal in dit geval pas per 31 juli (einddatum seizoen) van kracht worden. Uitzonderingen hierop kunnen bij het bestuur schriftelijk dan wel per email aangevraagd te worden.

Voor het lidmaatschap is een pasfoto nodig. Heeft u een digitale of zelf gescande pasfoto dan kunt u die uploaden via dit formulier. Heeft u geen digitale pasfoto, lever dan een gewone pasfoto in bij het secretariaat: Achtervliet 10, Werkendam (voorzien van naam, adres en woonplaats gegevens).

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met de penningmeester: Marc Schouwenaars Email: penningmeester@bcvirtus.nl


“De Gemeente Altena vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Hier zijn diverse fondsen voor actief binnen de gemeente Altena die u kunnen ondersteunen bij het betalen van de contributie en eventueel sportkleding.

Aanmelding voor een van de fondsen loopt via Kindpakket.nl.

Klik op de afbeelding om de brochure te openen voor meer informatie over aanmelding en of u in aanmerking komt voor een bijdrage via een van deze fondsen. “

jeugdsport2019a klk     jeugdsport2019b klk