Spelregels

De afgelopen jaren heeft FIBA weer aanpassingen doorgevoerd in de spelregels. Deze zijn vanaf heden allemaal terug te vinden in het spelregelboekje 2012. Daarnaast is een casusboek ontwikkeld, waarin per spelregel voorbeelden van situaties worden gegeven alsmede de antwoorden passende bij de situatie.
Voor de mini-spelregels (U8, U10 en U12) worden per 01-01-2015 spelregelwijzigingen doorgevoerd. Die zijn terug te vinden in

Belangrijkste spelregelwijzigingen per seizoen 2014-2015

 1. Als een speler tussen een serie van vrije worpen wordt verzorgd, dan moet deze speler worden vervangen. De tegenstander heeft dan ook het recht dat aantal spelers te vervangen.
 2. De coach OF de assistent coach mogen gedurende de wedstrijd naar de wedstrijdtafel gaan (alleen) voor het verkrijgen van statistische informatie, alleen wanneer de bal dood is en de wedstrijd klok stil staat.
 3. Een doelpoging geschoten vanuit het drie- (of twee) puntsgebied zal tellen voor 3 (of 2), zelfs wanneer deze wordt aangeraakt door een verdedigende speler opspringend vanuit het twee- (of drie-) puntsgebied.
 4. Gedurende de laatste 2 minuten van het 4de kwart zijn slechts 2 time-outs toegestaan per team; zelfs wanneer een team nog geen time-out heeft benut gedurende de tweede helft.
 5. Wanneer de bal de verdedigingshelft raakt na een pass van een aanvallende speler die zich op de aanvalshelft bevindt (bal was dus op de aanvalshelft en de 8 seconden regel niet meer van toepassing) en de bal wordt gevangen door een andere aanvallende speler die zich op de aanvalshelft bevindt dan wordt dit beoordeeld als terugspelen.
 6. Een speler die belast wordt met zijn 2de technische fout wordt automatisch gediskwalificeerd (alleen) voor de rest van de wedstrijd.
 7. Straf voor een technische fout zowel voor de coach(bank) als voor een speler: één vrije worp en een inworp op het verlengde van de middenlijn tegenover de jury tafel (of een sprongbal aan het begin van de eerste periode).
 8. Een speler zal worden gediskwalificeerd (alleen) voor de rest van de wedstrijd wanneer hij wordt belast met twee onsportieve fouten. Zie ook technische fouten.
 9. Een speler zal worden gediskwalificeerd (alleen) voor de rest van de wedstrijd bij een diskwalificerende fout waarbij geen sprake is van contact.

Belangrijkste wijzigingen t.a.v. wedstrijdsheets per seizoen 2014-2015

 1. De shirt nummers bepalen de volgorde waarin de namen op het wedstrijdformulier worden vermeld.
 2. Bij minder dan 12 speler worden de laatste regels leeggelaten en de scorer zet hier een streep door.
 3. Indien 1ste time out in de 2de helft niet is benut bij aanvang van de laatste twee minuten van het 4de kwart , dan zal de scores het eerste vakje doorhalen
 4. Wanneer een speler of coach gediskwalificeerd wordt na het krijgen van de 2de U, de 2de T, of 2de C (of totaal de 3de C of B), dan zal in het volgende vak “GD” worden toegevoegd, (Game Disqualification).

Algemene spelregel informatie:

Mini’s spelregel informatie: